Medema A/S hjælper på vej

4. februar 2021

Lovgrundlag og konsulentbistand ved køb af cykel hos Medema

Hos Medema får du kompetent faglig vejledning ved køb af specialcykel til børn med funktionsnedsættelser.

Ved køb af en specialcykel hos Medema, indgår vores konsulenter i et samarbejde med barnets forældre og fysioterapeut om en faglig vurdering af hvilken cykel, samt tilbehør, barnet har behov for. Dette indebærer ofte afprøvning af flere forskellige cykler med forskelligt tilbehør. Afprøvningen kan ske på vores lokationer i Køge eller Herning, samt i barnets nærmiljø på skolen eller i hjemmet.


Medema tilbyder at dele fakturaen op i 2 således, at familien betaler egenbetalingen direkte til Medema ved levering af cyklen hos familien.


Økonomisk støtte til køb af specialcykel til et barn med funktionsnedsættelser kan det søges via 2 forskellige paragraffer i socialloven, alt efter hvilke aktiviteter cyklen skal bruges til.


Hvis barnet bliver selvhjulpen i daglige funktioner ved hjælp af cyklen, f.eks. kan cykle alene til skole, vil den kunne søges som hjælpemiddel under serviceloven §112, Serviceloven § 112 (danskelove.dkk). Dette gøres via de sagsbehandlende ergoterapeuter i kommunens hjælpemiddelafdeling.


Hvis cyklen skal anvendes til leg og fritid, hvilket oftest er tilfældet, skal den søges gennem en sagsbehandler i kommunen under Sociallovens §41, merudgifter til børn, Serviceloven § 41 (danskelove.dk). Der er en egenbetaling på et beløb, som kommunen vurderer, svarer til hvad en almindelig cykel til et barn vil koste.


Ved ansøgning via §41 vil sagsbehandleren vurdere om barnet er omfattet af målgruppen for servicelovens § 41. Dette indebærer at barnet har en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Sagsbehandleren kan bede om en udtalelse fra barnets fysioterapeut, og evt. læge, som indgår i vurderingen.


Der er flere ting der kan have betydning for om barnet får bevilget økonomisk støtte til en specialcykel. Det vurderes om barnet har væsentlige funktionsnedsættelser der gør at barnet ikke kan cykle på en almindelig 2-hjulet cykel. Behovet for at cykle sammen med familie og venner, samt det fysiske og psykiske velvære man får når man cykler. Desuden vil muligheden for at barnet udvikler sin selvstændighed og bevægelsesfrihed også have betydning.


Kontakt os for en afprøvning


Del
Websitet er bygget i Ajour CMS