Fritvalgsordning i Danmark

18. januar 2022

Fritvalgsordningen i Danmark vedr. hjælpemidler, hvordan fungere det?

I Danmark får mange af landets ældre almindelige hjælpemidler som en rollator, badestol eller en Mini Crosser på bevilling fra deres kommune. Det sker ved at kommunens visitationssygeplejerske kommer på besøg i dit hjem og foretager en vurdering af hvilke hjælpemidler der kan bidrage til en bedre hverdag for dig.

Der findes imidlertid en – ofte lidt overset – del i Serviceloven, som i daglig tale kaldes ’’Fritvalgsordningen’’. Ved at benytte Fritvalgsordningen kan du selv vælge, hvilke hjælpemidler du ønsker og få kommunen til at yde tilskud til købet af produkterne.

I dette indlæg kigger vi nærmere på, hvordan du som borger kan gøre brug af Fritvalgsordningen og også, hvad du selv skal være særligt opmærksomt på.


Hvad er formålet med fritvalgsordningen?


Fritvalgsordningen vedr. hjælpemidler, hvordan fungerer det?

Mange af landets ældre får almindelige hjælpemidler som en rollator, badestol eller en Mini Crosser på bevilling fra deres kommune. Det sker ved at kommunens visitationssygeplejerske kommer på besøg i dit hjem og foretager en vurdering af hvilke hjælpemidler der kan bidrage til en bedre hverdag for dig.

Der findes imidlertid en – ofte lidt overset – del i Serviceloven, som i daglig tale kaldes ’’Fritvalgsordningen’’. Ved at benytte Fritvalgsordningen kan du selv vælge, hvilke hjælpemidler du ønsker og få kommunen til at yde tilskud til købet af produkterne.

I dette indlæg kigger vi nærmere på, hvordan du som borger kan gøre brug af Fritvalgsordningen og også, hvad du selv skal være særligt opmærksomt på.

Hvad er formålet med fritvalgsordningen?

Det er efterhånden en del år siden at fritvalgsordningen blev indført, men indtil videre benyttes den ikke specielt meget. Det skyldes i høj grad et manglende kendskab til dens eksistens, så derfor har vi lavet en beskrivelse, som gerne skulle give dig som borger en bedre forståelse af, hvad der kan lade sig gøre.

Fritvalgsordningen blev indført for at give private virksomheder bedre muligheder for at ”konkurrere” med offentlige service-tilbud. Hjemmeplejen er et af de fagområder, hvor ordningen er mest udbredt. Når man som ældre får godkendt sin ansøgning om hjemmepleje, kan man selv vælge, om man ønsker at hjemmeplejen skal udføres af kommunens plejepersonale, eller om man i stedet vil benytte et tilbud fra en privat service-virksomhed. Ved hjemmepleje er det dog vigtigt at bemærke, at du kun kan vælge en leverandør, som i forvejen er godkendt til at yde hjemmepleje.

I forhold til hjælpemidler giver fritvalgsordningen mulighed for, at man selv kan vælge hvilket hjælpemiddel man ønsker. Der er dog en række forbehold, som vi beskriver nærmere efter først at have forklaret lidt omkring selve lovgivningen.


Servicelovens §112


Når kommunen skal vurdere, hvorvidt man er berettiget til at få bevilling på hjælpemidler, foretages vurderingen og beslutningen på baggrund af Serviceloven, nærmere bestemt § 112 deri.

Da fritvalgsordningen første gang blev indført, blev det desuden obligatorisk at kommunens visitations sygeplejerske altid skal informere borgeren om muligheden for frit valg af hjælpemidler. Derfor bør du i forbindelse med hjemmebesøget få udleveret relevant materiale med beskrivelse af din kommunes retningslinjer for brug af fritvalgsordningen – og ellers, så sørg for selv at spørge efter det.


Kan man altid selv vælge hvilken leverandør man vil bruge?


Som udgangspunkt har du altid muligheden for selv at vælge en anden leverandør af hjælpemidlet – men du må ikke vælge et andet hjælpemiddel, som er identisk med det, kommunen vil stille til rådighed.

For at forklare det med et praktisk eksempel, kan vi benytte en rollator, som er et af de hjælpemidler kommunen ofte giver bevilling på.

Kommunen genbruger rollatorer, og derfor kan man som borger opleve at få stillet en brugt rollator til rådighed. I det tilfælde må man ikke selv vælge leverandør, hvis det eneste formål er at få en rollator af samme model, blot fra ny. I det tilfælde skal du tage mod rollatoren fra kommunen.

Hvis du i stedet vælger en anden rollator, fordi du gerne vil have en dyrere model, eller en rollator med andre/flere funktioner, kan du imidlertid godt benytte fritvalgsordningen. Her skal det bemærkes, at kommunen kan stille nogle minimumskrav til det hjælpemiddel du selv vælger, da det skal have samme egnethed til situationen som kommunens hjælpemiddel.

Typisk er minimumskravene dog forholdsvist overkommelige. Som eksempel stiller Frederiksberg Kommune følgende krav til en rollator før der kan ydes tilskud til købet under brug af fritvalgsordningen:

1. Rollatoren skal være sammenklappelig

2. Rollatoren skal have højdeindstillelige skubbehåndtag

3. Rollatoren skal have både køre- og parkeringsbremsefunktion

4. Rollatoren skal være CE-mærket

Kravene er altså forholdsvist milde, alle rollatorer som vi sælger, opfylder kravene.

Link: Find din nye rollator blandt vores omfattende sortiment

Husk at de ovennævnte krav er gældende for Frederiksberg Kommune, mens andre kommuner kan have andre krav til, hvornår de vil yde tilskud til køb af en rollator under fritvalgsordningen. Derudover afhænger de specifikke krav selvfølgeligt af, hvilken type hjælpemiddel der er tale om. For en Mini Crosser vil der således være nogle andre krav og så fremdeles.


Hvordan håndteres prisforskelle?


Hvis du vælger at gøre brug af fritvalgsordningen, vil der stort set altid være en prisforskel mellem det hjælpemiddel kommunen tilbyder at stille til rådighed og så det hjælpemiddel du selv har fundet frem til.

I forbindelse med bevillingen af et givent hjælpemiddel vil kommunen normalt orientere dig om, hvilken værdi hjælpemidlet har. Værdien svarer til den omkostning som hjælpemidlet udgør for kommunen, dvs. deres indkøbspris hos den virksomhed der leverer hjælpemidlet.

Hvis du selv finder et dyrere hjælpemiddel skal du betale prisforskellen. Rent praktisk kan man f.eks. forestille sig at kommunen har godkendt bevilling på en rollator og oplyst, at den har en værdi på kr. 1.000,00. Vælger du selv en anden rollator som koster kr. 1.200,00, skal du betale differencen, i dette tilfælde kr. 200,00. De kr. 1.000,00 betales af kommunen.

Det er vigtigt, at du ikke selv betaler det fulde beløb for hjælpemidlet når du køber det. Forhandleren skal i stedet lave to fakturaer:

1. En til dig på din egenbetaling, i eksemplet kr. 200,00.

2. En til kommunen svarende til det tilskud de yder, i eksemplet kr. 1.000,00.

Derfor skal du altså sikre dig, at leverandøren er bekendt med retningslinjerne for brug af fritvalgsordningen. Hos Medema A/S tilbyder vi at opdele fakturaen, efter de ovenfor beskrevne retningslinjer.

Vælger du et hjælpemiddel som koster mindre end kommunens tilskud, betales den fulde pris for produktet af kommunen. I praksis er det imidlertid sjældent, at et produkt man selv vælger koster mindre end, hvad kommunen kan købe det til under deres indkøbsaftaler.


Sådan gør du


Efter at have læst ovenstående forklaring er du forhåbentligt blevet klogere på, hvad der kan lade sig gøre, så du er klar til selv at udforske markedet for hjælpemidler. Du kan bruge nedenstående liste så du ved, hvilke trin du skal igennem:

1. Først skal kommunen give dig bevilling på hjælpemidlet, f.eks. en rollator.

2. I forbindelse med bevillingen skal kommunen oplyse dig om muligheden for at benytte Fritvalgsordningen, herunder også oplyse om tilskuddets størrelse og eventuelle krav, hvis du selv vælger at købe en rollator.

3. Når du har fundet den ønskede rollator i vores sortiment, skal du sikre dig, at den opfylder kommunens krav.

4. Derefter kontakter du os og oplyser, at du ønsker at købe rollatoren, men at kommunen skal betale en del af udgiften.

5. Derefter laver vi en faktura til dig på din egenbetaling, og resten af beløbet fakturerer vi direkte til kommunen.


Selvom de mange regler umiddelbart kan virke omfattende håber vi, at du med denne guide kan se, at det ikke nødvendigvist behøver være en uoverskuelig proces, at gøre brug af fritvalgsordningen.


Del
Websitet er bygget i Ajour CMS